http://hopeofbangkok.com/%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1/

คริสตจักรที่ผูกพันในพันธสัญญา "A Covenant Church"

บรรยากาศค่ายความรักผูกพัน คริสตจักรที่ผูกพันในพันธสัญญา "A Covenant Church" วันที่ 16 ก.ค.- 20 ก.ค.

More

คริสตจักรความหวัง จัดงานก้าวสู่ปีที่ 35

คริสตจักรความหวัง จัดงานก้าวสู่ปีที่ 35 ของคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ เป็น \\\\\\\"ปี แห่งความโปรดปราน” บรรยากาศเต็มไปด้วยการนมัสการฟื้นฟู เต็มล้นด้วยพระวิญญาณและสันติสุข โดยได้รับฟังคำเทศนาที่ดียอดเยี่ยม จาก ศิษยาภิบาลที่รักยิ่งของพวกเรา ดร. พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

คริสตจักรที่ทำพันธกิจอย่างบูรณาการ

บรรยากาศค่ายความรักผูกพัน คริสตจักรที่ทำพันธกิจอย่างบูรณาการ วันที่ 30 ก.ค.- 3 ส.ค.

http://hopeofbangkok.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81/

A KINGDOM SPIRIT CHURCH คริสตจักรที่อยู่เพื่ออาณาจักรพระเจ้า

HOPE REVIVAL 5-8 ธค. 2014 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น

More
http://hopeofbangkok.com/%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8/

คริสตจักรความหวัง จัดงานก้าวสู่ปีที่ 35

คริสตจักรความหวัง จัดงานก้าวสู่ปีที่ 35 ของคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ เป็น \\\\\\\"ปี แห่งความโปรดปราน” บรรยากาศเต็มไปด้วยการนมัสการฟื้นฟู เต็มล้นด้วยพระวิญญาณและสันติสุข โดยได้รับฟังคำเทศนาที่ดียอดเยี่ยม จาก ศิษยาภิบาลที่รักยิ่งของพวกเรา ดร. พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

More
  • #
  • #
  • #
  • #
  • mailto:topastorpn@gmail.com
  • #
  • #
  • http://hopeofbangkok.com/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/

pastor-message2014

สวัสดีครับพี่น้องความหวังฯทุกท่าน

ผมมีความชื่นชมยินดีที่ได้อยู่ท่ามกลางพี่น้องอีกครั้งหนึ่งใน ?ค่ายความรักผูกพัน 2014? ที่ผ่านมา ค่ายความรักผูกพัน คือ สุดยอดค่ายในครอบครัวความหวังของเราตลอดเรื่อยมา ซึ่งปีนี้ก็นับเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 แล้วที่พวกเราชาวความหวังได้มาร่วมสามัคคีธรรมกันกับพระเจ้า และกับพี่น้อง ค่ายความรักผูกพัน 2014 นี้ มีชื่อหัวข้อว่า ?คริสตจักรที่เกินขีดจำกัด? (A Church Beyond Limits) ซึ่งในพระธรรม 2 คร.10:15-17 ได้กล่าวถึงงานรับใช้ที่ก้าวหน้าและเกินขีดจำกัด ซึ่ง อ.เปาโล มิได้โอ้อวดการงานที่ตนเองได้กระทำ แต่ได้โอ้อวดองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงช่วยให้คริสตจักรขยายออกไปอย่างเกินขอบเขต ความเชื่อในพระเจ้าที่ไม่จำกัด และการไม่มองความจำกัดของตนเอง ความจำกัดของสภาพแวดล้อม ทรัพยากร ฯลฯ ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ อีกประการหนึ่ง การที่เราจะเป็นคน ?เกินขีดจำกัด? ได้นั้น ต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพ และมีความเชื่อ โดยตระหนักเสมอว่า ?สุดเหยียดกำลังของมนุษย์ คือ โอกาสของพระเจ้า? ค่ายฯ ในแต่ละปีเต็มด้วยพระพร คำพยานชีวิต และประสบการณ์ ทิศทางใหม่ๆ ในชีวิตส่วนตัว การงาน การเรียน การรับใช้ ที่พระเจ้าตรัสกับเราแต่ละคนอย่างเจาะจง เชื่อว่าทุกท่านได้ยินเสียงของพระเจ้าอย่างเจาะจงในทิศทางชีวิตของท่าน และในคืนหนึ่งที่เราต่างมีประสบการณ์ร่วมกัน คือ การถวายที่เกินขีดจำกัด เพื่อพระนิเวศของพระองค์ ซึ่งเชื่อว่ากลับจากค่ายฯ เราจะได้ยินคำพยานมากมายที่พระเจ้าทรงตอบแทนและดูแลท่าน รวมทั้งในครัวเรือนของท่านด้วยครับ

ขอให้พี่น้องคนความหวังทุกท่าน เป็นคนที่มีความเชื่อ และความสามารถที่เกินขีดจำกัด เพื่อทำให้คริสตจักรและงานของพระองค์ขยายขอบเขตออกไปอย่างเหลือเชื่อในหมู่บ้านตำบล อำเภอ จังหวัดของท่าน และขอให้ทุกท่านเป็นคนที่ทำอะไร ?สุดขีด? โดยไม่มีคำว่า ?จำกัด? อีกต่อไปเลยครับ

ด้วยความปรารถนาดี

อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

ศิษยาภิบาลคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ และคริสตจักรในเครือความหวังDrag to share
 
CLOSE
CLOSE